Algemene informatie
 

Adresgegevens
School van het Gemeenschapsonderwijs
Lid van scholengroep Gent

Meersstraat 17
9070 Destelbergen (Heusden)

Telefoon : 09 / 230 87 11
Fax : 09 / 230 03 29
elke.de.smet@de-klaver.be

Directeur
Elke De Smet

schoolreglement
Het schoolreglement wordt gepubliceerd in PDF formaat. Om dit formaat te kunnen lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Het schoolreglement kan u raadplegen op de website van de school en is ook beschikbaar aan het infobord van de nieuwbouw. Op eenvoudig verzoek kan u een printversie van ons schoolreglement ontvangen. De verklaring van kennisname dient door de ouders ondertekend te worden en wordt op school bewaard.

klik hier om het schoolreglement te downloaden

 
Openingsuren van de school
Van 08.25 uur tot 12.00 uur en van 13.25 uur tot 15.50 uur.
Op woensdag tot 11.15 uur.
Op vrijdag tot 15.20 uur.
De leerlingen zorgen ervoor 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school te zijn.

Openingsuren van de school
De kinderen die niet in de opvang blijven worden pas vanaf 08.10 uur op school toegelaten.
De kinderen die ‘s middags naar huis gaan worden vanaf 13.15 uur verwacht.

 
Contacten met de school
Het is belangrijk dat u met de leerkracht(en) altijd persoonlijk contact kunt hebben als u dat verlangt. Daartoe volstaat het de leerkracht van uw komst te verwittigen en een afspraak te maken. Dit kan schriftelijk via de schoolagenda, mondeling of telefonisch via de directie. Mogen wij u evenwel vriendelijk vragen de lestijden te respecteren zodat de leerkracht niet gestoord wordt tijdens het lesgeven?
 
Veilig schoolverkeer
De acties “veilig schoolverkeer” krijgen terecht de nodige aandacht. Het kritisch moment van de schooldag ligt tussen 08.10 uur en 08.30 uur. Dan is er toezicht aan de schoolpoort. Een agent of leerkracht helpt bij het oversteken. Als uw kinderen niet naar de opvangdienst komen, willen wij u vragen om uw kinderen niet voor 08.00 uur naar school te laten komen. Leerlingen die naar school fietsen dragen best een fietshelm en fluovestje.
 
Brengen en afhalen van de kinderen
De leerlingen van de lagere school worden tot aan de kleine geautomatiseerde schoolpoort gebracht, ook de fietsers gebruiken deze ingang. Het is echt onnodig hen te vergezellen tot op de speelplaats.
Het afhalen gebeurt ook aan de schoolpoort. De leerlingen worden zeker niet uit de rijen gehaald op de speelplaats. De begeleidende leerkrachten behouden hun verantwoordelijkheid op het schooldomein. Als kinderen uit de rijen gehaald worden, verliezen zij elk overzicht.
Kleuters mogen tot aan de ingang van de kleuterzaal gebracht worden. Wij vragen u vriendelijk daar uw kind aan de kleuterleidster toe te vertrouwen. Het is niet nodig om samen met uw kleuter het belsignaal af te wachten. U bewijst er niemand een dienst mee door het afscheid te rekken. De kleuters worden afgehaald aan de kleuterzaal. Kinderen die niet bij het einde van de lessen afgehaald worden, blijven onder toezicht (opvang). Daar kunnen de ouders hun kinderen vinden.
 
 
link informatie link inschrijven link kleuterafdeling link lagere afdeling link foto's link ouders link kalender