logo
 
Afwezigheden
 

Afwezigheden
In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders de leerkracht tijdig informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs.
In het lager onderwijs geldt sinds 1 september 2002 een nieuwe regelgeving. U kan die volledig terugvinden in het schoolreglement.

 
Het volgen van de lessen in de kleuterschool
Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om hun kleuters tijdig (8u25) naar school te brengen. De kleuters zijn niet leerplichtig. Een doktersattest bij afwezigheid is dan ook niet nodig. Een leerling die één jaar langer in de kleuterschool blijft, is wel leerplichtig en moet voldoen aan de regelgeving van het lager onderwijs, voor de uitgebreide regelgeving.
Afwezigheid wegens ziekte :
Indien een leerling niet langer dan drie opeenvolgende dagen afwezig is wegens ziekte, volstaat een verklaring van de ouders. Dit mag echter niet meer dan vier maal tijdens hetzelfde schooljaar gebeuren.
Indien een leerling langer dan drie opeenvolgende dagen afwezig is wegens ziekte, is een medisch attest vereist. Een medisch attest is ook nodig als de leerling al vier maal in het lopende schooljaar afwezig is geweest wegens ziekte.
Zie ook schoolreglement.
 

Het volgen van de lessen in de lagere afdeling
De leerlingen zijn leerplichtig en mogen derhalve niet afwezig zijn zonder wettige reden. Gelieve een afwezigheid zo vlug als mogelijk aan de school te melden. Mondelinge verklaringen van de leerlingen worden in geen geval aanvaard. Zie schoolreglement en overzicht m.b.t. de afwezigheden en het samenvattend overzicht.

 

Vormen van afwezigheid
Klik hier om het document te bekijken (PDF)

 
 
 
 
link informatie link inschrijven link kleuterafdeling link lagere afdeling link foto's link ouders link kalender link naar website pantarhei link naar de homepage