logo
 
Zorg op school
 

Wat houdt zorg op school in ?
Onze school wil de kinderen in hun totale ontwikkeling begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Daarbij staat de eigenheid van elk kind centraal. De klasleerkracht is de belangrijkste schakel in die begeleiding: hij detecteert, analyseert, werkt proactief en zoekt oplossing om aan de noden van ALLE leerlingen te voldoen. Sommige leerlingen hebben nood aan een langere instructie en inoefentijd, terwijl anderen direct zelf aan de slag kunnen en je hebt ook leerlingen die nood hebben aan andere uitdagingen. Soms merkt de leerkracht dat hij hulp kan gebruiken op de klasvloer of bij het begeleiden van een of meerdere leerlingen. Dit kan over leerstof gaan , maar evengoed over het gedrag van de leerlingen, of bij het organiseren van gesprekken met ouders. Het zorgteam ( directie, zorgleerkracht ,zorgcoördinator en soms het CLB ) stippelt samen met de klasleerkracht het begeleidingstraject uit. Indien we denken dat het belangrijk is betrekken we ook de ouders in het traject.

 
 
link informatie link inschrijven link kleuterafdeling link lagere afdeling link foto's link ouders link kalender link naar website pantarhei link naar de homepage