logo
 
Schoolraad
 

Schoolraad: deze wordt verplicht samengesteld. De duur van het mandaat is vier jaar.
Samenstelling van de schoolraad:

Voorzitter: Kristof Dierckxsens

Rechtstreeks verkozen leden door en uit de ouders

  • Kristof Dierckxsens
  • Henri-Philip Verschoore
  • Betty Lemmens

Rechtstreeks verkozen leden door en uit het personeel

  • Ilse Van Hauwermeiren
  • Tilly De Geyter
  • Cheryl Maenhout

Gecoöpteerde leden

  • Ann Van Lerberghe
  • Jan Martens


De schoolraad geeft advies aan:

  • de directeur over de algemene organisatie van de school, het schoolbudget en het schoolwerkplan, de werving van leerlingen en de organisatie van extra muros en parascolaire activiteiten.
  • de algemeen directeur en de raad van bestuur van Scholengroep Panta Rhei – Gent o.m. over de schoolinfrastructuur, de programmering van het aanbod, de leiding en het beheer van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Er is bovendien overleg met de directeur over het schoolreglement, het welzijn en de veiligheid op de school, de vastlegging voor de criteria van het lestijdenpakket en de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten.
Om een groter draagvlak te hebben bij de ouders, kan de schoolraad beslissen agendapunten voor te leggen aan het oudercomité.

 
Brieven aan de ouders
Datum Klassen   Titel
     


 
link informatie link inschrijven link kleuterafdeling link lagere afdeling link foto's link ouders link kalender link naar website pantarhei link naar de homepage