Reünies

Reünie 2012, geboren in 1975 – ’79 – ’78 – “77 & ‘76
Op 17 maart had voor de 6de keer een reünie plaats voor de oud-leerlingen geboren in 1976, ’77, ’78, ’79 ‘n ’80. Net als vorige reünies mochten we opnieuw bogen op 120 aanwezigen, even enthousiast over dit initiatief en voor de oud-leerlingen voor herhaling vatbaar… Etienne Balcaen, voorzitter, wist reeds te vertellen dat dit het geval zal zijn in 2015, waar alle oud-leerlingen zullen uitgenodigd worden op het Jubileumfeest van 50 jaar De Klaver!

 
Reünie 2011, geboren in 1975 – ’74 – ’73 – “72 & ‘71
Op 26 maart 2011 werd voor de vijfde keer een reünie georganiseerd voor de oud-leerlingen geboren in 1971, ’72, ’73, ’74 & ’75. Zij zwaaiden af in het 6de leerjaar tussen 1983 en “87. Van de 129 aanwezigen waren ook 15 oud-leerkrachten en personeelsleden van de partij! Na een emotioneel weerzien van medeleerlingen en leerkrachten volgde een uitgebreide receptie met welkomstwoord van de voorzitter. Tijdens de feestmaaltijd was de verwondering groot toen meester Balcaen de tekeningen van zijn oud-leerlingen uitdeelde! Ruim 25 jaar had hij ze gekoesterd maar nu werden ze met veel enthousiasme en emotie ontvangen! Na het dessert werd heel wat bijgepraat: anekdotes, herinneringen, werk en familiale situatie, …. zoveel zelfs dat de DJ alle moeite had om iemand op de dansvloer te krijgen…. Afscheid nemen is altijd moeilijk, maar met de gedachte dat dit niet de laatste keer was, verlieten de laatsten hun “oude” school om 02.30 uur! Een avond om nooit te vergeten!
 

Reünie 2010, geboren in 1958 – ’57 – ’56 – “55 & ‘54
Op 13 maart 2010 werd voor de vierde keer een reünie georganiseerd voor de oud-leerlingen geboren in 1954, ’55, ’56, ’57 en “58. Deze oud-leerlingen waren de pioniers van de Rijksschool De Klaver. Velen herinneren zich nog dat op 1 september 1965 de gebouwen niet klaar waren en de 173 nieuw ingeschreven leerlingen, zij werden voorlopig  gehuisvest in het K.A. van Wetteren en ook in de feestzaal van café Tramstatie! Niettegenstaande dat tegen het einde van dat schooljaar iedereen in zijn eigen klasje zat, bleek ook de jaren nadien, dit telkens door het groot aantal nieuw ingeschreven  leerlingen, dat er gebrek was aan klassen. Zo zat meester Balcaen met zijn 6de leerjaar achtereenvolgens in de turnzaal, dan in de refter, dan 2 jaar in een gehuurd pand in de Melkwegel, om tenslotte pas in 1969 in een echte klas te mogen lesgeven. Heel deze toestand bewees het succes van deze neutrale school in Heusden! Ondertussen was er een nieuwbouw voor de kleuters gerealiseerd en konden de ondertussen 330 leerlingen allen in hun eigen klas! Uiteraard was deze historie het onderwerp van gesprek onder de aanwezige oud-leerlingen. Na de receptie in het nieuwe schoolcomplex werd verhuisd naar de refter waar na de feestmaaltijd nog “sterke verhalen” van 40-45 jaar geleden werden opgefleurd! Allen in één adem: een fantastische avond!!

 
Reünie 2009, geboren in 1962 – ’61 – ’60 & ‘59

Op 25 april 2009 werd voor de derde keer een reünie georganiseerd, dit keer voor de oud-leerlingen geboren in 1962, ’61, ’60 en “59. Deze oud-leerlingen verlieten bijna 40 jaar geleden het 6de leerjaar. Zij behoren tot de pioniers van de toenmalige Rijksschool Heusden. De school ging van start in 1965 en deze groep oud-leerlingen behoorden tot de groep van de eerste ingeschrevenen van deze nieuwe school, toen reeds “De school van de Klaver” genoemd. Deze reünie was weerom een groot succes: 123 deelnemers waaronder de groep personeelsleden sterk was vertegenwoordigd. De fotoreportage geeft een goed overzicht van deze unieke bijeenkomst met receptie, een fototenstoonstelling met bijna 100 foto’s, feestmaaltijd en het gezellig samenzijn! Afscheid nemen bleek ook dit keer heel moeilijk en heel wat emailadressen werden uitgewisseld. Rond 3 uur verlieten de laatste oud-leerlingen hun geliefde school….

 
Reünie 2008, geboren in 1963- ’64 –’65 en ‘66

Op 19 april 2008 vond voor de tweede keer een oudleerlingen-Reünie plaats. Dit keer waren de oudleerlingen geboren in 1963, ’64, ’65 en “66 aan de beurt. Opnieuw wat het een groot succes! Niet minder dan 128 aanwezigen waaronder ook 20 personeelsleden. De fotoreportage geeft meteen een overzicht van het verloop van de avond: receptie, fototentoonstelling, feestmaaltijd, dia-voorstelling, muziek en dans… en ook een sfeerbeeld van enthousiaste oudleerlingen.

 
Reünie 2007: geboren in 1967-’68-’69 & ‘70

Op 3 maart 2007 vond de startaktiviteit plaats, nl. een Reünie van de oud-leerlingen geboren in 1967, 1968, 1969 en 1970. Met niet minder dan 102 aanwezigen was deze samenkomst een groot succes. Het weerzien na bijna 30 jaar was fantastisch, bij wijlen zelfs ontroerend! Na de receptie en de toespraak van de voorzitter, volgde de feestmaaltijd gevolgd door de klassieke fuif! De sfeer was tof en uitgelaten! Zowel oud-leerlingen en oud-leerkrachten hadden te weinig tijd om met ieder een serieuse babbel te hebben. Het album met de meer dan 50 foto’s uit hun schooltijd werd gretig doorgenomen, voor sommigen was het even zoeken waar ze precies op de foto stonden ….
Iedereen was het erover eens: zo’n reünie was voor herhaling vatbaar!

Klik hier om de volledige fotoreportage te bekijken!